Digitalt serviceavtal

Som kund hos oss har du möjligheten att utöka din webbsida med ett digitalt serviceavtal. Med ett digitalt serviceavtal tar vi över uppsikten av din webbsida och ser till att den fungerar optimalt med regelbundna underhåll och uppdateringar. Vid regelbunden uppsikt kan vi identifiera om webbsidan behöver optimeras eller förändras för att fungera ännu bättre.

Du får tillgång till

Webbsupport

Webbsupport

1 webbsupport timme ingår varje månad som du kan disponera fritt.

Uppdateringar

Regelbundna uppdatering av WordPress, plugins och temafiler.

Serviceavtal

Säkerhetskontroll

Din webbsida skannas varje dag efter skadlig kod och sårbarheter.

Backup & återställning

En säkerhetskopia av din webbsida sparas varje månad.

Webbsupport

Licenskostnad

Den årliga licenskostnaden av temat ingår i serviceavtalet.

Månadsrapport

Se vad som har hänt med din webbsida de senaste 30 dagarna.

Månadsrapport

Varje månad kommer du få tillgång till rapporten service och underhåll av er webbsida. Rapporten visar vad som har hänt med din webbsida de senaste 30 dagarna.

N

Notfikationer

Vi meddelar dig om din webbsida behöver särskilda åtgärder. Akuta åtgärder genomförs direkt. I rapporten kan du ta del av alla åtgärder som har genomförs på din webbsida under månaden.

N

Uppdateringar

Vi uppdaterar din webbsida regelbundet. I rapporten kan du ta del av alla uppdateringar som har utförs under månaden.

N

säkerketskontroll

Vi skannar din webbsida varje dag efter skadlig kod och sårbarheter. I rapporten kan du ta del av resultatet av skanningen för varje dag.

N

Säkerhetskopiering

En säkerhetkopiering av din webbsida kommer att sparas varje månad. I rapporten kan du ta del av vilka säkerhetskopor som har skapat.

Webbsupport

Varje månad får du tillgång till en webbsupport timme som du kan disponera fritt för att ändra innehållet på webbsidan. Med webbsupport kan du enkelt skicka in ett ärende till oss under hela månaden när du vill ändra något på webbsidan.

Skicka in ett webbsupport ärende

Skapa ärende $

Vi hjälper dig med att:

N

Ändra texter

N

Ändra bilder

N

Ändra länkar

N

Hantering av inlägg

N

Hantering av dokument

N

Hantering av tilläggsprogram

N

Justeringar av webbsidan

N

Layouten av webbsidan

N

Uppdatering av formulär

Vill du veta mera om vårt serviceavtal?

Kontakta oss för att starta en dialog om hur vi kan hjälpa ditt företag.